Klantg€richt v€rkop€n

Omschrijving:

Verkopen is gunnen! Vanuit dit vertrekpunt is het van belang om goed aan te sluiten bij de behoefte van de klant. Een klantgerichte verkoper is in staat om via écht contact en het stellen van de juiste vragen de wensen van de klant kort en krachtig in kaart te brengen. De klant is hierbij dus veelal aan het woord en de verkoper luistert. Als de behoefte van de klant helder is dan dient de verkoper zijn advies hierop af te stemmen. Hierbij blijft de verkoper in contact met de klant om tot slot het gesprek af te ronden oftewel het product ‘binnen te tikken’, lees: omzet genereren. Uiteraard worden hierbij ook de mogelijkheden van bijverkoop en cross-channel (‘clicks & bricks’) belicht.

Doelgroep:

Deze training is bedoeld voor verkoopmedewerkers die voldoende productkennis hebben, maar nog niet - of niet helemaal - vertrouwd zijn met verkopen. De verkoper verkoopt namelijk eerst zichzelf daarna zijn producten, services én organisatie. Regelmatig ervaren verkopers ‘verkopen’ al snel als té opdringerig waardoor ze zichzelf al snel belemmeren in het verkoopgesprek. De deelnemer van deze training wil graag zijn commerciële vaardigheden ontwikkelen zodat hij met durf en plezier de klant en de organisatie tevreden kan stellen.


Programma:

  • Wat is klantgericht verkopen?
  • Fasen van het verkoopgesprek
  • De techniek van vragen stellen
  • Koopmotieven
  • Bijverkoop (cross- en upselling)
  • Cross channel kansen>
  • Omgaan met bezwaren
  • SMARTe doelen stellen
In de training staat jouw eigen werkervaring centraal.


Resultaat:

Je leert doelmatig(er) en klantgericht in gesprek te gaan met een klant door een door mij ontworpen systematiek. Hoe kun je de regie pakken in een gesprek waarbij je vooral luistert naar de klant. Ook het ontdekken van koopmotieven en hoe om te gaan met bezwaren passeert de revue. Door vragen te stellen en goed te luisteren vind je aansluiting bij de klant waardoor je jouw commerciële daadkracht kunt inzetten. Je bent in staat om jouw productkennis op een klantgerichte manier te combineren met verkoopvaardigheden. Dit alles met als resultaat een tevreden klant en een tevreden verkoopmedewerker.